Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczenie to obejmuje zwierzęta gospodarskie. Jest ono dostępne w wielu dogodnych wariantach dostosowanych do potrzeb ubezpieczonego. PZU oferuje także ubezpieczenia dotowane przez państwo. Obejmuje ono większość...

Dotowane ubezpieczenie upraw

PZU we współpracy z rządem oferuje dotowane ubezpieczenia prawie wszystkich rodzajów roślin uprawnych. Ubezpieczenie to obejmować może szkody powstałe wskutek np. gradobicia, huraganu, suszy, powodzi, ujemnych skutków...

Ubezpieczenia mienia ruchomego

Ubezpieczenie mienia ruchomego to bardzo korzystna i stosunkowo tania polisa ubezpieczeniowa, w ramach której rolnik może ubezpieczyć całe swoje mienie lub tylko jego elementy. ubezpieczeniem można objąć zarówno sprzęt...

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

To obowiązkowe ubezpieczenie OC  dla każdego rolnika (osoby fizycznej) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, które mogą wynikać z różnego...